Site logo

KOALA staat voor Kind- en Ouder Activiteiten voor Lokale Armoedebestrijding en biedt ondersteuning aan kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Dit project heeft als hoofddoel ouders en kinderen samen te brengen binnen een geïntegreerd en structureel aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten, taalstimulering en kinderopvang teneinde de maatschappelijke participatie te bevorderen.

Je komt bij i-mens terecht in een warme zorgorganisatie, die de krachten bundelt om de uitdagingen van de toekomst tegemoet te gaan. Bij i-mens staat de mens centraal en doen we alles voor de beste zorg en opvang.

Wat ga je doen?

Als agogisch medewerker in het KOALA project sta je in voor:

Het organiseren van kind-ouderactiviteiten:

·         Je werkt mee in de organisatie van ontmoetingsmomenten;

·         Je bent aanwezig tijdens deze ontmoetingen;

·         Je betrekt ouders om deel te nemen aan de activiteiten.

Nodendetectie en de toeleiding naar kinderopvang en onderwijs in de regio:

·         Je detecteert de noden bij kwetsbaarheid;

·         Je leidt ouders actief toe naar kinderopvanginitiatieven;

·         Je ondersteunt ouders en opvanginitiatieven bij de inschrijving en de transitiemomenten;

·         Ook bewaak je de in- en uitstroom in de kinderopvang;

·         Je detecteert de noden en behoeften van kwetsbare ouders;

·         Vanuit deze noden ga je versterkend aan de slag op meerdere levensdomeinen in de samenleving.

Ouderparticipatie:

·         Je werkt verbindend met jonge gezinnen;

·         Hierbij heb je aandacht voor netwerkverruiming en lokale integratie bij de gezinnen;

·         Je zet gezinnen in hun kracht zodat ze maatschappelijk kunnen participeren.

De samenwerking met partners:

·         Je werkt actief aan netwerking;

·         Je bouwt jouw agogische expertise op en deelt informatie met mogelijke partners;

·         Je werkt heel nauw samen met de pedagogisch medewerker van het project ter versterking van kwetsbare gezinnen;

·         Je neemt deel aan interne en externe overlegmomenten en vormingen.

 

Wat voor iemand zoeken we?

De agogisch medewerker is iemand die:

·         in het bezit is van een bachelordiploma, bij voorkeur in een humane of sociale/agogische richting (Agogische Wetenschappen, Pedagogie van het Jonge Kind, Sociaal werk, Orthopedagogie, …) of gelijkwaardig is door ervaring;

·         vertrouwd is met de ontwikkeling van jonge kinderen (doelgroep 0-3 jaar);

·         kennis heeft van de sociale kaart en vertrouwd is met kinderopvang in een diverse maatschappij;

·         kennis heeft van het decreet kinderopvang (is een meerwaarde, maar geen vereiste);

·         communicatief sterk is, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands. Kennis van het Frans en Engels is een meerwaarde, maar geen vereiste;

·         beschikt over organisatorisch talent en zelfstandig kan werken;

·         creatief is, initiatief neemt en sociaal geëngageerd is;

·         bereid is tot occasioneel avondwerk (organiseren van vormingen, ontmoetingen, …).

Waarom werken bij i-mens?

·         We bieden een halftijds vervangingscontract aan (19u/week);

·         Opstart voorzien 22/8/2024 tot vermoedelijk 25/03/2025

·         Uurrooster: in samenspraak met de collega’s en de verschillende partners van het project;

·         Plaats van tewerkstelling: Centrum Kortrijk;

·         Je wordt vergoed volgens de sectorale loonschaal NB1C van het bevoegd paritair comité (P.C. 331). Het minimum startsalaris aan nul jaar anciënniteit bedraagt €1.426,25 (bruto-maandsalaris voor een halftijdse tewerkstelling, aangepast aan de huidige index);

·         Mogelijkheden rond overname van relevante anciënniteit zullen bekeken worden;

·         Je ontvangt maaltijdcheques per gewerkte dag (€6);

·         Je ontvangt een smartphone en een laptop;

·         Je woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt volledig vergoed door de werkgever. Voor andere vervoersmiddelen wordt een tussenkomst voorzien, net als voor parkeeronkosten;

·         Wij bieden de mogelijkheid om in te tekenen op een voordelige hospitalisatieverzekering;

·         Je hebt recht op een 13de maand;

·         Wij streven in onze selecties zoveel mogelijk naar tewerkstelling in eigen streek;

·         Als personeelslid ontvang je kortingen bij meer dan 3600 bedrijven in heel België!

 

Heb je nog vragen?

Vragen over de functie-inhoud: contacteer Ilse, pedagogische coach, op 056 59 49 70.

Vragen over de sollicitatieprocedure: contacteer Lies, recruiter, op 0491 92 65 49.

 

Sollicitatieverloop

Wij ontvangen graag voor vrijdag 21 juni uw cv én bijhorende motivatiebrief.

Alle selecties gebeuren uitsluitend op basis van kwaliteiten en competenties. Deze vuistregel hanteren we doorheen het hele selectieprogramma.

a.    1e screening o.b.v. CV  en motivatiebrief

Via een eerste screening proberen wij na te gaan of jouw profiel beantwoordt aan de functie. Bij een positieve screening zal je worden uitgenodigd voor een eerste selectieronde.
b.    Testing

Ter voorbereiding van het selectiegesprek word je uitgenodigd om een aantal (online) testen te doorlopen. De testresultaten geven een indicatie van de mate waarin jij bepaalde competenties bezit. De testen vormen geen selectieronde op zich en dienen enkel ter voorbereiding van het selectiegesprek.

c.    Selectiegesprek (HR en verantwoordelijke)

Tijdens het selectiegesprek zal worden nagegaan in welke mate het profiel van de kandidaat overeenstemt met de competenties zoals omschreven in de functiekaart, evenals de motivatie, de persoonlijkheid, eventuele werkervaring en kennis/interesse voor het vakdomein.

Na het gesprek wordt de knoop zo snel mogelijk doorgehakt. Is dit positief, dan contacteren we jou om je opstart voor te bereiden. Maar ook in het andere geval mag je zeker een seintje van ons verwachten. Iedereen die solliciteert, krijgt feedback over zijn/haar sollicitatie.

 

Print Job Listing
Job Overzicht
We gebruiken cookies om je ervaring op onze website te verbeteren. Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Aanmelden

Aanmelden

Wachtwoord vergeten

Delen