Site logo

Privacybeleid

Laatst gewijzigd: 11 november 2023

Hijabis At Work vindt de bescherming van de gegevens en de privacy van haar klanten, sollicitanten en potentiële kandidaten zeer belangrijk, en in navolging hiervan werd volgend privacybeleid opgesteld. 

Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement. 

I. Identificatie

Inclusified, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, (handelend onder de commerciële naam “Hijabis At Work”), met zetel te Leliestraat 97  bus 1, 2540 Hove en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0757.762.119.

E-mailadres: hello@hijabisatwork.com

II. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hijabis At Work verzamelt enerzijds de persoonsgegevens die door werkgevers, sollicitanten en potentiële kandidaten werden bezorgd. 

Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die Hijabis At Work verwerkt:

 • Identificatiegegevens (i.e. naam, voornaam, emailadres, adres, telefoonnummer,…)
 • Gegevens gerelateerd aan de professionele activiteit (i.e. CV, motivatiebrief, diploma’s,…)
 • Elektronische identificatiegegevens (i.e. cookies)

Hijabis At Work verzamelt anderzijds ook publieke gegevens (i.e. Belgisch Staatsblad, Kruispuntbank van Ondernemingen, gegevens die door werkgevers, sollicitanten en potentiële kandidaten zelf publiekelijk werden gemaakt).

III. Doeleinden en rechtsgrond

Algemeen

Hijabis At Work verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Identificatiegegevens
 1. Om onze dienst te kunnen verstrekken
 2. Om de juiste profielen aan elkaar te kunnen koppelen

Rechtsgrond: Uitvoering van een overeenkomst of toestemming

 • Gegevens gerelateerd aan de professionele activiteit
 1. Om onze dienst te kunnen verstrekken
 2. Om de juiste profielen aan elkaar te kunnen koppelen
 3. Om de sollicitant/kandidaat te contacteren in de toekomst voor een relevante functie.

Rechtsgrond: Uitvoering van een overeenkomst of op basis van rechtmatig belang om de sollicitant/kandidaat te informeren

 • Elektronische identificatiegegevens
 1. Voor de werking van de website 

Rechtsgrond: Toestemming of rechtmatig belang 

Marketing doeleinden

De bovenvermelde persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. Hier zal steeds eerst uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd. 

IV. Rechten

Uw rechten (onder bepaalde voorwaarden):

 • Inzage vragen in de persoonsgegevens,
 • Opvragen van een kopie van de persoonsgegevens,
 • Correctie vragen van de persoonsgegevens,
 • Vragen dat haar persoonsgegevens worden verwijderd,
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden),
 • De toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van de nieuwsbrief).

Je kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar hanan@inclusified.be.

Hijabis At Work wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dit kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 2 274 48 00 of Fax +32 2 274 48 35, contact@adp-gba.behttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact. Het op te geven e-mailadres is hello@hijabisatwork.com.

V. Bewaringstermijn gegevens

Hijabis At Work bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “Doeleinden”.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan Hijabis At Work de gegevens langer bewaren.

VI. Beveiliging gegevens

Hijabis At Work neemt de bescherming van de persoonsgegevens ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Indien u de indruk zou hebben dat uw persoonsgegevens niet goed worden beveiligd, neem dan zeker contact met Hijabis At Work.

Hijabis At Work garandeert de beveiliging van de gegevens ten aanzien van haar medewerkers en onderaannemers. Concreet betekent dit dat de werknemers en onderaannemers van Hijabis At Work gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij, voor wie het in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

VII. Delen van de gegevens met derden

Hijabis At Work zal de persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc).

 

Indien het noodzakelijk is dat Hijabis At Work in dit kader de persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om de persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

 

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Hijabis At Work de persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer Hijabis At Work hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van haar rechten.

VIII. Vragen

Als je een vraag hebt over dit privacybeleid of over de behandeling van jouw gegevens, contacteer ons dan door een e-mail te sturen naar hello@hijabisatwork.com

We gebruiken cookies om je ervaring op onze website te verbeteren. Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Aanmelden

Aanmelden

Wachtwoord vergeten