Site logo
About the Company

Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant is al sinds 1938 een sterke en toonaangevende speler binnen de thuisverpleging. Binnen het Wit-Gele Kruis werken voornamelijk thuisverpleegkundigen en -zorgkundigen in een breder kader van ook referentieverpleegkundigen, adjuncten, en afdelingsverantwoordelijken. Aanvullend hebben we ook een nachtequipe, een team van vroedvrouwen en een zorgcentrale (personenalarmen). Verder zien onze experten van het team zorgkwaliteit toe op kwalitatieve zorgverlening binnen de gehele organisatie, elk in hun domein (bv. palliatieve zorg & oncologie, GGZ & dementie, wond- en stomazorg, STVV, digitale zorg, ergonomie en valpreventie, diabeteseducatie,..).

De organisatie van de zorg zelf gebeurt  dicht bij de patiënt, zijn sociaal netwerk en huisarts. Als grote organisatie krijgen we kansen om voortdurend te investeren in kwaliteit, opleiding, informatica, innovatie en zorgcontinuïteit.

We ontwikkelen, vanuit onze expertise, steeds nieuwe methodieken om de thuisverpleging nog beter uit te bouwen. Naast de verpleegkundige zorg krijgt de thuisverpleegkundige meer en meer een preventieve, coachende en adviserende rol, zowel naar de patiënt als naar de andere zorgpartners. Hierin staat de patiënt steeds centraal.

5 goede redenen om te werken voor het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant;

1.      We voorzien ondersteuning en begeleiding vanaf je eerste werkdag bij het WGK.

2.      Een job bij het WGK geeft je zelfstandigheid en vrijheid, maar steeds met volle ondersteuning van je fantastische collega’s en team.

3.      Je patiënten zijn je heel dankbaar omdat zij dankzij jouw goede zorgen langer in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. Je bouwt ook steeds aan een hechte vertrouwensband.

4.      We hechten veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling en continue opleiding, daarom bieden we een waaier aan groeitaken en doorgroeimogelijkheden (referentieverpleegkundige, expert, adjunct, …).

Loonpakket volgens de IFIC-barema. Dit wordt aangevuld met tal van extralegale voordelen zoals maaltijdcheques (€7 / dag), eindejaarspremie, groeps- & hospitalisatieverzekering,

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share