Site logo
About the Company

Het Wit-Gele Kruis is een organisatie voor thuisverpleging die provinciaal georganiseerd is met een overkoepelende federatie.

Onze missie

We willen patiënten de kans geven om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in hun vertrouwde omgeving verzorgd te worden. We organiseren toegankelijke, kwaliteitsvolle en menswaardige thuisverpleging (continue, gecoördineerde en georganiseerde verpleegkundige zorg) met aanvullende diensten (zorgcentrale en personenalarmering … ) en realiseren zo individuele totaalzorg op maat.

Onze visie

Onze thuisverpleegkundigen werken als autonome professionals en zetten de patiënt centraal in de kwalitatieve en verantwoorde verpleegkundige zorgrelatie. Ze zijn er voor de patiënten. Zij maken dit waar in samenwerking met een team van collega’s, de behandelende arts(en) en andere zorgverleners. Het Wit-Gele Kruis ondersteunt hen hierin actief en wendt de beschikbare middelen doelmatig en verantwoord aan in het voordeel van de patiënt.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share