Site logo
About the Company

Vzw De Schakel is een organisatie die kwaliteitsvolle zorg wil bieden in antwoord op de zorgvraag van volwassenen met een verstandelijke beperking. Wij doen dit via volgende deeldomeinen:

  • in de dagbesteding (eigen atelier of begeleid werk): 50-tal cliënten;
  • in de woonondersteuningsvormen (intensieve woonondersteuning en kortverblijf): 70-tal bewoners;
  • via mobiele begeleidingen, begeleid werken en het project X-act (samenwerking de Witte Mol).

Dagelijks zetten een 140-tal medewerkers, in verschillende disciplines, zich in om een geborgen thuishaven te bieden aan onze cliënten. Wij zijn een warme en open organisatie waar medewerkers en cliënten inspraak hebben in het dagelijks beleid. Emotionele ontwikkeling en de emancipatorische visie zijn de rode draad waarrond we onze hulpverlening opbouwen.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share