Site logo
About the Company

Vzw ‘de Rand’ zet in opdracht van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant in op het Nederlands als verbindende taal én op gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand. Dat gebeurt via 4 pijlers:  taalpromotie, gemeenschapscentra, randkrant en gemeenschapskranten, de gordel
Het team taalpromotie ondersteunt lokale besturen en partners in de aanpak van uitdagingen op het vlak van de talendiversiteit en oefenkansen Nederlands.
De gemeenschapscentra zijn de centrale ontmoetingsplaats voor het lokale gemeenschapsleven. De centra ondersteunen ook de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen.

 

Company Video
Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share