Site logo
About the Company

Samen met haar leden (meer dan 125 patiëntenverenigingen) werkt het Vlaams Patiëntenplatform aan de levenskwaliteit van personen met een chronische aandoening en hun omgeving. Noden en knelpunten waar personen met een chronische ziekte tegenaan lopen, kaarten we aan bij de overheid en de zorgsector. Samen zoeken we naar oplossingen en geven we personen met een chronische ziekte een stem.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share