Site logo
About the Company

VIVO vzw maakt in opdracht van de sociale partners werk van de uitdagingen voor de social profit op vlak van instroom, levenslang leren, werkbaarheid en inclusie. VIVO stimuleert opleiding voor werknemers, ontwikkelt via projecten ondersteunende instrumenten, deelt goede praktijken, …

VIVO vertrekt vanuit wat mensen kunnen (én kunnen leren).
Kwaliteiten van mensen zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, afkomst, geslacht, gender, seksuele voorkeur, religie, handicap of nationaliteit…

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share