Site logo
About the Company

Viro vzw is een groeiende sociale onderneming voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ondersteuningsnood, beperking en/of psychische kwetsbaarheid. Viro zet in op vernieuwende en kwalitatieve dienstverlening in de brede regio rond Brugge.

Als warme werkgever vindt Viro een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Je krijgt ruimte om te groeien, samen in overleg te gaan en initiatief te nemen.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share