Site logo
About the Company

Sint-Albertschool

In onze school kom je terecht in een enthousiast en ondernemend schoolteam dat voluit inzet op de totale ontwikkeling van elk van onze kinderen.

Sint-Albert is een familiale school die haar Brusselse context omarmt. We bieden onze leerlingen kansen om ideeën open te benaderen, om keuzes te durven maken en om deze te verwoorden. We zetten in op het filosoferen met kinderen, op onze muzische werking (met een prachtige Muzekapel) en geven veel aandacht aan het cultureel bewustzijn van onze leerlingen.

We werken nauw samen met heel wat Brusselse partners. (Mus-e Belgium, Bronks, Sint-Lukas Academie Schaarbeek, Initia, Brede school Molenbeek, Toekomstatelier TADA, kinderboerderij Neerhof Dilbeek, ABC-huis…) We hebben een afdeling van de academie op onze school.

Ook benaderen we onze leerlingen (en het personeel, ouders, …) vanuit een dynamische mensvisie: de identiteit van mensen staat nooit helemaal vast. Mensen zijn in beweging en vanuit die openheid bieden we veel kansen. Kansen bieden betekent ook dat we begrenzen waar nodig. We streven uitdrukkelijk een veilig schoolklimaat na. We trekken voluit de kaart van geweldloze communicatie.

We zetten ons in om de kennis van onze leerlingen en hun leefwereld te verruimen. Kinderen kunnen op onze school onderzoeken, uitproberen, testen, fouten maken en worden er uitgedaagd.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share