Site logo

VAGGA Categoriale Zorg VZW

Contact Us

Contact Company

  About the Company

  Het categoriale team Interpersoonlijk Grensoverschrijdend Gedrag (IGOG) werkt met volwassenen (26+) die naast een ernstige psychische problematiek ook interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen. Meer specifiek bieden we
  behandeling in het kader van partnergeweld, intra familiaal geweld, agressie, seksueel grensoverschrijdende gedrag en/of behandeling van personen met een interneringsstatuut. Aanmeldingen gebeuren zowel op vrijwillige basis als in het kader van een justitiële maatregel.

  We zijn op zoek naar een gedreven hulpverlener voor de psychosociale begeleiding van plegers van partnergeweld om het team te versterken in een tewerkstelling van 19u (contract onbepaalde duur). Deze tewerkstelling word gefinancierd vanuit het Fonds Sociale Maribel en ingebed in de “Time-Out” werking. Behandelingen hebben als doel recidive te voorkomen en verdere schade en traumatisering van het gezin/systeem te beperken. Samen met je collega’s bekijk je welke individuele begeleidingen
  jij zelfstandig opneemt, en wat jouw rol kan zijn in begeleidingen die je in duo opneemt met een andere collega uit het multidisciplinaire team.

  Print Company
  Company Overview
  We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

  Sign in

  Sign Up

  Forgotten Password

  Share