Site logo

Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking vzw

Contact Us

Contact Company

  About the Company

  Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) wil werk maken van duurzame menselijke ontwikkeling door het stimuleren van actief wereldburgerschap bij studenten van het Vlaamse hoger onderwijs, al dan niet in het kader van internationale mobiliteit. Dit doen we aan de hand van concrete vormingen, seminaries, trainingen en uitwisselingen voor studenten, docenten en medewerkers internationalisering die verbonden zijn aan de instellingen van het Vlaamse hoger onderwijs.

   

  Print Company
  Company Overview
  We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

  Sign in

  Sign Up

  Forgotten Password

  Share