Site logo
About the Company

TADA vzw (kort voor ToekomstATELIERdelAvenir) is een lerend netwerk dat de burger en het bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie en integratie van maatschappelijk kwetsbare tieners en hun omgeving.

In Brussel biedt TADA meer dan 2000 maatschappelijk kwetsbare tieners een netwerk aan dat hen jarenlang intensief coacht. Via onze weekendscholen en ons oud-leerlingen-netwerk bieden wij buitenschoolse activiteiten aan waarbij de (leer)lat hoog ligt, terwijl ook het welbevinden van het kind bevorderd wordt.

Bovendien zijn er binnen en buiten Brussel ook andere individuen en organisaties die op TADA geïnspireerde initiatieven lanceren. Dat is TADA’s impact tot op vandaag.

TADA bestaat dankzij talloze mensen en privé-organisaties. Wij bundelen de kracht van de maatschappij belangeloos om zoveel mogelijk mensen aan te zetten om meer individuele verantwoordelijkheid op te nemen, ten voordele van een meer inclusieve maatschappij, waar er gelijke kansen zijn op ontwikkeling voor iedereen.

Company Video
Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share