Site logo
About the Company

Tele-Onthaal is een hulplijn die 24/7 open is, waar mensen terecht kunnen voor een helpend gesprek. Er kan anoniem en gratis gebeld of gechat worden. Het zijn vrijwilligers die dag en nacht de telefoon of de chat bemannen. Elk jaar voeren binnen onze provincie ruim 120 vrijwilligers gesprekken met hulpvragers die het even niet meer zien zitten, die eenzaam of verdrietig zijn, kampen met psychische kwetsbaarheden of gewoon nood hebben aan een luisterend oor voor eender welke zorg of probleem. Onze vrijwilligers bieden hen een gesprek van mens tot mens aan.

Achter de ploeg van vrijwilligers zit uiteraard een professioneel team dat zorgt voor de nodige ondersteuning, coaching, opleiding en logistieke organisatie. Zo zijn er bijvoorbeeld stafmedewerkers die instaan voor de inhoudelijke opvolging en de training van de vrijwilligers, of administratief medewerkers die de logistiek en de gegevensverwerking voor hun rekening nemen,…

Onze provinciale deelwerking in Leuven/Brussel telt in totaal 8 professionele medewerkers; sommigen werken op onze twee locaties (Leuven en Brussel), anderen zitten voornamelijk op één van de twee locaties. We zijn een warm en hecht team, met veel ruimte voor persoonlijke inbreng.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share