Site logo
About the Company

Wij zijn Stichting Kiem en we zetten ons in om de impact van eetstoornissen te minimaliseren. Wij bieden programma’s aan voor naasten van mensen met een eetstoornis, voor scholen en voor professionals. We doen dit zodat mensen die kampen met een eetstoornis en hun naasten weer vooruit kunnen.  We verbinden daarnaast zorgorganisaties en belangenverenigingen die zich inzetten voor mensen met een eetstoornis. Ook willen we de samenleving bewuster maken van eetstoornissen, om zo het taboe op eetstoornissen te doorbreken.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share