Site logo
About the Company

Critical Mass streeft naar een meer inclusieve samenleving, waarin iedereen gehoord en gezien wordt. Door middel van ervarend leren, andere perspectieven aanreiken, en mensen confronteren met hun eigen denkbeelden, openen we het gesprek op thema’s die schuren en activeren we mensen zich in te zetten voor inclusieve samenleving.
Critical Mass ontwikkelt creatieve, multimediale installaties in opdracht of op eigen initiatief zoals online games, VR, installaties en tentoonstellingen zijn. Ook kunnen we trainingen en gesprekken faciliteren aan de hand van bewezen creatieve concepten of lesmethoden. We werken met en voor scholen (docenten en studenten/leerlingen), bedrijven, organisaties sportverenigingen en musea.

Critical Mass ontwikkelt de creatieve concepten in samenwerking met een flexibele schil van makers en ontwikkelaars. De uitvoering gebeurt met inzet van de Critical Community, een groep van ervaren gespreksleiders, trainers en trainingsacteurs.

Critical Mass is een informele organisatie. Ons team is betrokken, open en verbindend en dit zie je terug in de werksfeer. Wij vinden het belangrijk dat er ruimte is voor verschillende perspectieven. De organisatie is volop in ontwikkeling. Wij willen met ons team en schil van freelancers een afspiegeling van de samenleving zijn, waarbinnen verschillende perspectieven en achtergronden vertegenwoordigd zijn. Vanwege de belangrijke thema’s en de complexe vraagstukken waar wij op werken met uiteenlopende doelgroepen, zoeken we (maatschappij)kritisch talent dat verschillende perspectieven met zich meebrengt.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share