Site logo
About the Company

Stadsschouwburg Utrecht staat midden in een wereld en culturele sector die drastisch veranderen. Het is nu tijd om vorm te geven aan het theater van morgen. Om een antwoord te vinden op hoe het theater relevant kan blijven in de 21ste eeuw en hoe de Stadsschouwburg, als centrale culturele instelling in Utrecht, in beweging kan blijven. Op een manier die niet alleen de kunsten verenigt, maar ook
de inwoners van de mooie stad Utrecht.

Stadsschouwburg Utrecht is de plek bij uitstek om te tonen wat theater kan betekenen voor de samenleving. Als gebouw, als discipline, maar vooral als veilige haven in een onstuimige wereld. Daar is meer dan ooit behoefte aan. Want door alle maatschappelijke veranderingen, die elkaar razendsnel opvolgen, dreigen we het contact met elkaar te verliezen.

Veel mensen in Utrecht vinden de weg naar de schouwburg nog niet of zijn niet bekend met het aanbod van voorstellingen, programma’s en activiteiten. Extra inspanningen zijn ervoor nodig om deze groepen te bereiken en vervolgens ook te behouden. Samenwerken en goed contact met collectieven en organisaties die de verschillende gemeenschappen en wijken in de stad goed kennen, zijn daarbij cruciaal.
Duurzaamheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en complementariteit staan daarbij centraal.

Stadsschouwburg Utrecht programmeert per seizoen circa 550 voorstellingen waar we meer dan 200.000 bezoekers mee bereiken. We werken nauw samen met het Nederlandse podiumkunstenveld, en met de Utrechtse gezelschappen, festivals en instellingen in het bijzonder. Ook hebben we oog voor Utrechtse makers en zetten we stevig in op educatie en talentontwikkeling

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share