Site logo
About the Company

RoSa vzw informeert, documenteert en sensibiliseert over gendergerelateerde kwesties en feminisme. Als kenniscentrum voor gender en feminisme willen we het genderbewustzijn in Vlaanderen bevorderen en hierdoor de feitelijke genderongelijkheid in de samenleving helpen wegwerken. In ons werk vertrekken we steeds vanuit een intersectionele blik.

Concreet doen we dat door met ons klein maar fijn team te informeren, documenteren en sensibiliseren. Informeren en sensibiliseren we onder andere met onze website, vormingen, workshops, lezingen, en tools. Daarnaast begeleiden we bedrijven en organisaties door screenings te maken van (zowel interne als externe) documenten. Documenteren doen we in onze feministische bibliotheek, waar we oude én nieuwe boeken en wetenschappelijke artikels over gender en feminisme bijhouden.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share