Site logo
Contact Us

Contact Company

  About the Company

  Duizenden sterke vrouwen*, honderden initiatieven en een eeuw geschiedenis … Onze vrouwenvereniging heeft sinds 1922 een mooi parcours doorlopen. Maar tijden veranderen. Daarom heten wij vanaf nu Rebelle.

  We kunnen nog altijd niet spreken van echte gendergelijkheid in onze samenleving. Daarom verenigen wij groepen vrouwen die zich inzetten voor verschillende actuele thema’s: seksualiteit, emotionele arbeid, geweld, menstruatiearmoede, de gezondheidskloof, body positivity en ouderschap. We durven al eens tegen de stroom ingaan en gedurfde campagnes voeren. Daarnaast organiseren we, samen met onze vrijwilligers, op lokaal niveau activiteiten die een link hebben met deze thema’s. Telkens met een snuifje pit.

  Rebelle bouwt aan een samenleving waar alle vrouwen zich goed in hun vel voelen, en onbeschaamd zichzelf kunnen zijn. We doorbreken taboes. Menstruatie is toch iets doodnormaal? We stellen nieuwe normen op. Want hé, als nieuwe ouder doe jij dat goed! En perfectie bestaat niet bij ons. Elk lijf mag er zijn.

  We zijn toegankelijk, inclusief en streven naar gelijke kansen voor alle vrouwen in alle aspecten van hun dagelijks leven. Daarvoor schakelen we het volume van de vrouwelijke stem hoger. Of hun protest nu groots of net heel klein is. Daarnaast vinden we het onze verantwoordelijk om mee een einde te proberen te maken aan de gevolgen van vooroordelen, uitsluiting en discriminatie waar veel mensen en groepen nog dagelijks mee te maken krijgen. Ze krijgen op basis van delen van hun identiteit minder kansen, en moeten veel harder vechten om zichzelf ten volle te kunnen ontplooien. Dat is nadelig voor hun welzijn én is een groot verlies voor de samenleving als geheel. Om de ommezwaai te realiseren, moeten we zélf een voortrekkersrol spelen. Daarom werkten we een charter uit over diversiteit en inclusie bestaande uit 7 principes.

  Rebelle is er ook voor ouders en opvoeders

  Rebelle is betrokken partner van 64 Huizen van het Kind en organisator van 52 consultatiebureaus in Vlaanderen, één prenataal steunpunt en één inloopteam in Antwerpen.

  Onze consultatiebureaus staan in voor het opvolgen van de groei en ontwikkeling van kinderen tot en met 3 jaar. Als ouder kan je er ook terecht met al je opvoedingsvragen. In het prenataal steunpunt wordt de zwangerschap opgevolgd van vrouwen in precaire omstandigheden, op maat van de zwangere vrouw en haar omgeving.

  Ons inloopteam biedt preventieve gezinsondersteuning aan aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 6 jaar.  We organiseren groepsgerichte ouderbijeenkomsten,  spel en ontmoeting en open onthaalmomenten binnen de Huizen van het Kind.  In de Huizen van het Kind zijn ouders met kinderen tot 24 jaar welkom.

  Wil je je graag als vrijwilliger inzetten voor de ondersteuning van jonge gezinnen? Laat het ons weten via consultatiebureaus@rebelle-vzw.be.

  Print Company
  Company Overview
  We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

  Sign in

  Sign Up

  Forgotten Password

  Share