Site logo
Contact Us

Contact Company

  About the Company

  Punt is een jonge, sterk groeiende non-profitorganisatie (vzw) die zich inzet voor ondersteuning van mensen die in aanraking kwamen met grensoverschrijdend gedrag (SGG). Punt positioneert zich als eerste aanspreekpunt en schakelfiguur bij SGG, om zo samen te zoeken naar de juiste hulpverlening op maat. Punt beschikt hierin over een eigen hulpverleningsaanbod, en een ruime databank van hulpverleners van diverse expertises binnen het thema.

  Daarnaast zet Punt sterk in op sensibilisering: maatschappelijke bewustwording en preventie rond het thema SGG. Naast een ruim vormingsaanbod voor alle sectoren (onderwijs, bedrijven, verenigingen, jeugdbewegingen, vzw’s, …) bouwt Punt mee aan nationale en regionale campagnes en adviesgroepen rond het thema SGG.

  Punt is het eerste Vlaamse expertisecentrum rond grensoverschrijdend gedrag. Binnen de eigen werking vertalen we onze maatschappelijke visie en participatie naar onze interne waarden en normen. Dit zowel naar onze medewerkers, onze cliënten, onze partners, en onze participanten. Inclusie, diversiteit, open gesprekscultuur en zin voor initiatief vind je alvast terug in ons DNA.

  We zijn daarom op zoek naar een Financieel Stafmedewerker om vanuit deze visie Punt te ondersteunen in haar missie en werking.

   

  Wat zijn jouw taken?

  Dagelijks beheer

  Je bent verantwoordelijk voor het beheren van de budgetten, cashflow en eerstelijns boekhouding van onze organisatie.
  Je beheert en coördineert de financiële monitoring, waarin je snel schakelt en de nodige adviezen verstrekt.
  Je bent eerste aanspreekpunt van het boekhoudkantoor, en stemt regelmatig met hen af.
  Je houdt de administratief boekhoudkundige zaken bij.
  Je zorgt voor de financieel-zakelijke rapportageaan de subsidiërende overheden en het managementteam.
  Beleid en visie

  Je stelt het financiële jaarplan op, en maakt hiervoor de nodige prognoses en adviezen op.
  Je werkt nauw samen met het managementteam, om samen het financiële beleid vorm te geven en te coördineren.
  Je adviseert en ondersteunt het managementteam bij financiële besluitvorming.
  Innovatie

  Je brengt de financiële processen in kaart en stelt verbetervoorstellen voor. Deze verwerk je in een projectplan, dat je als projectcoördinator vertaalt naar concrete acties voor de betrokken partijen. Je volgt de projecten op en levert de eindevaluatie op.
  Je stelt initiatieven voor die bijdragen aan de maatschappelijke impact en groei van de vzw, vanuit de kernwaarden en DNA van de organisatie.

  Print Company
  Company Overview
  We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

  Sign in

  Sign Up

  Forgotten Password

  Share