Site logo
About the Company

Wij begeleiden en ondersteunen meer dan 1.900 pleeggezinnen, meer dan 2.200 pleegkinderen en -jongeren en meer dan 180 pleeggasten. Daarnaast staan we in voor de werving en selectie van kandidaat-pleeggezinnen en bereiden we hen voor op hun pleegzorgengagement.

Onze missie
Pleegzorg Oost-Vlaanderen organiseert een gepaste gezinssituatie voor wie niet (meer) thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren. Zo wordt, vanuit een pluralistische visie, een bijdrage geleverd aan een solidaire samenleving.
Pleegzorg Oost-Vlaanderen doet dit door pleegzorg bekend te maken, pleegzorgers te zoeken en hen in te schakelen in de hulpverlening.

Een kwaliteitsvolle begeleiding garandeert zorg op maat en gepaste ondersteuning voor alle betrokkenen.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen organiseert hulp- en dienstverlening door samen te werken en te overleggen met pleegkinderen, pleeggasten, ouders, pleegzorgers, jeugdconsulenten en met andere hulpverlenende organisaties. We doen dit met respect voor ieders identiteit en overtuiging. We zien ouders en pleegzorgers als partners in de hulpverlening en waarborgen hun rechten.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share