Site logo
About the Company

Payoke is een NGO die  zich al sinds 1987 inzet voor slachtoffers van mensenhandel. In 2019 kreeg Payoke de ruimte om de opdracht uit te breiden en zich specifiek ook te richten op de minderjarige slachtoffers van loverboys/tienerpooiers.

Doorheen de afgelopen jaren bleek dat de uitbuiting van minderjarigen breder is dan enkel tienerpooiers. Vanaf 2024 is er een nieuwe, bredere werking met aandacht voor alle vormen van mensenhandel waar minderjarigen slachtoffer van werden.

Hiervoor zijn wij nu op zoek zijn naar een begeleider die een brede kijk heeft op mensenhandel en minderjarigen.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share