Site logo
About the Company

Payoke is een niet-gouvernementele organisatie (een vzw) die strijdt tegen de handel in en uitbuiting van mensen. We bieden gespecialiseerde opvang en begeleiding voor alle slachtoffers van mensenhandel; bestrijden alle vormen van mensenhandel & werken om het recht te laten gelden.

Slavernij ligt helaas niet in het verleden en vindt niet enkel ver weg plaats. Iedereen kan slachtoffer worden van moderne slavernij oftewel mensenhandel, man, vrouw, X; kind of volwassene; Belg of buitenlander.

Slachtoffers zijn vrouwen, mannen en kinderen die worden gerekruteerd met als doel om hen uit te buiten in de prostitutie, op economisch vlak, gedwongen criminaliteit, bedelarij of orgaanhandel.

Payoke is één van de drie gespecialiseerde onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel in België die door de overheid erkend zijn.  Dit betekent dat we iedereen waarvan we sterke vermoedens hebben dat ze slachtoffer zijn, 45 dagen opvang in rust en veiligheid kunnen bieden. Deze periode is bedoeld om op adem te komen en dan een weloverwogen beslissing te nemen over de samenwerking met justitie die vereist is voor langdurige begeleiding en opvang bij ons.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share