Site logo
About the Company

ORBIT vzw is uw bondgenoot in de wereld van superdiversiteit & migratie. Samen met mensen, organisaties en overheden zetten we in op:

een groeiend inzicht en vertrouwen van alle burgers in de superdiverse migratiesamenleving
meer gelijke behandeling van mensen met een migratieachtergrond en minder racistische discriminatie
het versterken van interlevensbeschouwelijke en interculturele competenties
de participatie van mensen met een migratieachtergrond in de politiek, het onderwijs en het sociaal-cultureel werk
een menswaardig migratiebeleid, menswaardig wonen van nieuwkomers en een toekomstgericht opvang van mensen zonder wettig verblijf.
ORBIT vzw is actief in alle Vlaamse regio’s en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met acties en campagnes, vorming en debat, strategische interventies, samenwerking met burgerinitiatieven en organisaties, stimuleren we ontmoeting, dialoog en een menswaardig overheidsbeleid in deze eeuw van diversiteit en migratie.

Je kunt bij ORBIT vzw onder meer terecht voor:

vorming om racisme effectief te keren en als je zelf doelwit bent van racisme
impulsen voor een intercultureel organisatiebeleid
een interlevensbeschouwelijke jaarkalender en wenskaarten
ondersteuning van initiatieven rond migranten met en zonder papieren

ORBITvzw is erkend door de Vlaamse Overheid als sociaal-culturele beweging.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share