Site logo
About the Company

Oranje bouwt mee aan een open en toegankelijke samenleving, waar iedereen een volwaardige plaats heeft. Door mensen met een ondersteuningsnood minstens één stap verder te helpen, door buurten te versterken, en ook bovenlokaal bruggen te bouwen. Zodat iedereen onbeperkt kan samenleven.

We hebben veel handicapspecifieke expertise in huis, maar we zijn er ook voor anderen die op drempels in de samenleving botsen. Mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen in eenzaamheid, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, …

Voor kinderen en jongeren bieden we vrijetijds- en gezinsondersteunende activiteiten aan. Volwassenen ondersteunen we op alle levensdomeinen: wonen, werken, daginvulling, ontmoeting, vakantie, opvoeding, administratie & geld, gezondheid, …

We ondersteunen:

 • mensen van alle leeftijden
  op maat van hun vraag
  zoveel mogelijk in de buurt, en in de samenleving zelf
  in verschillende regio’s van West- en Oost-Vlaanderen.

We ondernemen:

 • zoveel mogelijk samen met partners uit de non-profit en profitsector
  op een wendbare manier en volgens de noden in de samenleving
  steeds met zorg voor alle duurzame ontwikkelingsdoelen
  steeds met inclusie als drijfveer.
Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share