Site logo
About the Company

Motief vzw is een sociaal-culturele organisatie die mensen en groepen ondersteunt in het respectvol en verbindend leren omgaan met andere overtuigingen en praktijken. We begeleiden mensen in het samenleven, ondanks én dankzij deze verschillen, zodat iedereen een plek heeft in de samenleving. Ons doel is om zo bij te dragen aan een samenleving waar iedereen anders mag denken, zichzelf mag zijn en waar iedereen mee vorm aan kan geven.

Hiervoor bieden we vormingen (workshops, trajecten), werkmateriaal, publicaties, een gespecialiseerde bibliotheek en advies. Sommige vormingen zijn in open aanbod; we werken vooral op vraag en op maat van organisaties.

We werken rond vele thema’s gelinkt aan levensbeschouwing en overtuigingen: samenleven in diversiteit, integratie, racisme- en discriminatie(bestrijding) in diverse sectoren, posities van minderheidsgroepen, …

Via ervaringsgerichte methodieken, kritische bevragingen en groepsleren brengen we doortastende leerprocessen op gang bij onze doelgroepen: bijv. buurtcentra, vrijwilligersorganisaties, non-profitorganisaties, jeugdwerk, armoedeorganisaties, hulpverlening, onderwijs, etc.

Een aantal voorbeelden:

Welke dode hoeken heb ik rond geloof?
Wat is polarisering en hoe reageer ik er op?
Hoe kunnen we positief gaan samenleven en samenwerken, met ruimte en respect voor alle verschillen en voor ieders uniciteit?
Hoe kan mijn geloof of overtuiging een bron van veerkracht zijn i.p.v. iets dat ik moet verstoppen voor de buitenwereld?
Hoe ga je om met discriminerende/racistische uitspraken en kan je opkomen voor minderheden?

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share