Site logo
About the Company

Onze organisatie
Bij het lezen van de naam Monuta, denk je waarschijnlijk aan uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen. En dat klopt, dat is wat we doen: samen met de nabestaanden geven wij vorm aan een bijzonder afscheid dat past bij de overledene. Wij kunnen daarbij rekenen op onze 700 medewerkers, franchisenemers en samenwerkingspartners. We doen het samen. Vanuit de meer dan 80 vestigingen verspreid over het land (uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen en kantoren) en ons hoofdkantoor in Apeldoorn, waar alle stafafdelingen vertegenwoordigd zijn.

Voel je thuis
Wij willen een goede afspiegeling zijn van de samenleving, in alle lagen van onze organisatie. We vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons werkt zich gerespecteerd voelt. Dat iedereen zichzelf kan zijn en zich gehoord en gezien voelt. Dat iedereen zich op zijn plek voelt bij Monuta. En dat iedereen méédoet. In onze werving en selectie kijken we of iemands persoonlijkheid en kwaliteiten aansluiten bij de eisen voor de functie. Het maakt niet uit wat je gender, seksuele geaardheid, religie, arbeidsbeperking of culturele achtergrond is.

Company Video
Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share