Site logo
About the Company

Het team van Logo Antwerpen wil van de gezonde keuze de meest logische keuze maken, voor iedereen. We doen dit samen met een breed netwerk van partners, binnen lokale besturen, onderwijs, zorg en welzijn. Als klein en gemotiveerd team werken we doorheen de veelheid aan opdrachten en vragen aan een gezonde regio. Ons team bestaat uit inhoudelijke experten en netwerkexperten. Het beleidsmatig werk dat zij samen met de lokale partners op poten zetten, voeren de intergemeentelijke preventiewerkers uit op het terrein.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share