Site logo
About the Company

De Liga voor Mensenrechten is een mensenrechten NGO. Wij geloven dat mensenrechten de basis zijn van onze vrije en veilige samenleving. We houden ons bezig met mensenrechten in België, en meer specifiek politie, privacy, detentie en discriminatie. We beschermen mensenrechten door mensen bewust te maken van hun mensenrechten, de politiek te beïnvloeden en rechtszaken te voeren indien nodig.

De Liga voor Mensenrechten is een werkgever die gelijke kansen hoog in het vaandel draagt en die ernaar streeft dat haar personeelsbestand een weerspiegeling is van de diversiteit in de samenleving. Kandidaten van diverse achtergronden worden aangemoedigd om te solliciteren. Kandidaten die in aanmerking komen voor tewerkstellingsmaatregelen worden uitgenodigd om dit expliciet te vermelden.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share