Site logo
About the Company

LEVL is de participatieorganisatie, erkend door de Vlaamse overheid, en de belangenbehartiger voor mensen met een migratieachtergrond in Vlaanderen en Brussel. We streven naar een evenredige en evenwaardige participatie van personen met een migratieachtergrond binnen alle levens- en beleidsdomeinen. We doen dit op verschillende domeinen met een grotere focus op tewerkstelling, huisvesting, onderwijs, beeldvorming en beleidsparticipatie.

Company Video
Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share