Site logo

KWF Kankerbestrijding

Contact Us

Contact Company

  About the Company

  Kankeronderzoek financieren en faciliteren
  Wetenschappelijk onderzoek is onmisbaar om vooruitgang te boeken in de strijd tegen kanker. Dankzij jarenlang investeren in onderzoek (wereldwijd en in Nederland) is er veel kennis beschikbaar over wat kanker is en hoe het ontstaat. Daardoor is de behandeling van kanker en de uitkomst daarvan verbeterd. Maar er is nog veel te winnen.

  Onderzoek financieren is onze kracht. Hierbij moeten keuzes gemaakt worden. Centraal hierbij staat dat onderzoeksresultaten zo snel mogelijk vertaald worden naar de patiënt. En dat de ervaringen van patiënten weer worden teruggekoppeld naar de onderzoekers. Zodat onderzoekers hun vervolgonderzoek hierop kunnen richten. Om dit proces te verbeteren, passen we in deze beleidsperiode onze financieringsstructuur en werkwijze aan. De rol van KWF verandert van puur geld verstrekken naar facilitator en investeerder van kankeronderzoek.

  Dit onderzoek maken we mogelijk

  Oordeel mee over onderzoek

  Het beïnvloeden van beleid
  Als onafhankelijke organisatie met een grote achterban kunnen we knelpunten signaleren en agenderen om ze samen met de betrokken partijen op te lossen. Het beleid van de overheid en van andere partijen is namelijk medebepalend voor de mogelijkheden en effectiviteit van kankerbestrijding. Voorbeelden van deze knelpunten zijn bij ons belegd in de dossiers dure geneesmiddelen, de rookvrije generatie en psychosociale zorg.

  Dure kankergeneesmiddelen
  Ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen en technologieën bieden nieuwe mogelijkheden voor kankerpatiënten. Onder andere de hoge prijs van veel van deze nieuwe middelen zorgen er voor dat deze minder toegankelijk zijn. Hierdoor krijgen patiënten niet altijd de juiste behandeling of medicijnen. Met het beïnvloeden van beleid wil KWF er voor zorgen dat nieuwe innovatieve geneesmiddelen voor de kankerpatiënten van nu en de toekomst toegankelijk blijven.

  Minder kanker door een rookvrije generatie

  Bijna 30% van de kankersterfte wordt veroorzaakt door roken. Als er minder mensen starten met roken, zorgt dat voor minder kankersterfte in de toekomst. KWF ziet een maatschappij voor zich waarin ieder kind dat in 2017 of daarna wordt geboren volledig rookvrij kan opgroeien: een rookvrije generatie. Om dit te realiseren pleit KWF, samen met onze partners van de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), voor maatregelen die kinderen beschermen tegen de gevaren van (mee)roken en de verleiding om te beginnen met roken.

  Betere kwaliteit van leven
  De groep mensen die kanker overleeft of doorleeft met de ziekte groeit snel. De kwaliteit van leven wordt daardoor steeds belangrijker. Kanker is een aangrijpende ziekte. Veel kankerpatiënten kampen daardoor met klachten van psychosociale aard. KWF maakt zich onder andere hard om bewezen effectieve interventies in de psychosociale zorg beschikbaar en toegankelijk te krijgen voor iedere patiënt die daar behoefte aan heeft.

  Kennis delen
  Het beschikbaar stellen van informatie over kanker is een basisservice van KWF aan het Nederlandse publiek. Het aanbieden van patiënteninformatie kan zorgen voor kennisvermeerdering bij patiënten en naasten, en draagt bij aan het vermogen tot zelfmanagement.

  Het zorgveld, patiëntenorganisaties en andere voorlichtingsinitiatieven leveren een belangrijke bijdrage aan goede informatievoorziening. KWF zorgt er met het platform kanker.nl voor dat actuele en betrouwbare kennis over kanker beschikbaar is en gedeeld kan worden. Kanker.nl is een samenwerkingsverband tussen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en KWF Kankerbestrijding.

  We stellen niet alleen informatie over (de behandeling van) kanker beschikbaar, maar zien het ook als onze taak om onze stakeholders en het Nederlandse publiek helder en transparant te informeren over onze werkwijze en (onderzoeks)-resultaten.

  Het online platform voor (ex)patiënten en hun naasten kanker.nl

  Wat we bereiken met onderzoek

  Toekenningsprocedure Onderzoekssubsidies

  Fondsenwerving
  Om dit mogelijk te maken werven we fondsen en verbinden we ons met andere partijen op het gebied van kankerbestrijding, nationaal en internationaal.

  Krachten bundelen
  Kanker kan effectiever worden bestreden door samen te werken. KWF bundelt haar krachten met partijen die onze missiedoelen ondersteunen.

  Werving van tijd en geld
  Om onze missie te kunnen realiseren werven we fondsen, met eigen activiteiten, maar vooral samen met iedereen die zich inzet voor kankerbestrijding.

  Print Company
  Company Overview
  We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

  Sign in

  Sign Up

  Forgotten Password

  Share