Site logo
About the Company

Missie
Hand in Hand tegen racisme vzw (kort: Hand in Hand) is een sociaal-culturele beweging die strijdt tegen structureel racisme, een racisme dat ingebed is in onze maatschappij. We streven naar een samenleving waarin alle mensen gelijke rechten en kansen hebben en discriminatie uitgebannen wordt. We kiezen hierbij resoluut de kant van diegenen die het doelwit of voorwerp zijn van structureel racisme zoals mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond, en bepalen onze strategie vanuit dat perspectief. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor hun vermogen om onafhankelijk van anderen autonome keuzes te maken. Tegelijk bevorderen we de solidariteit tussen alle mensen in deze samenleving die willen strijden tegen racisme.
Zie verder https://handinhandtegenracisme.be/eenvoudige-pagina/wie-zijn-we

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share