Site logo
About the Company

Furia is een feministische denktank, actiegroep en sociaal-cultureel werkorganisatie die vanuit een intersectioneel perspectief ijvert voor een solidaire en meer gelijke samenleving. Furia laat haar stem horen in het maatschappelijk debat en helpt met grote en kleinere activiteiten het feministische vuur brandend houden. Furia koppelt kritische reflectie aan concrete actie: denken én doen.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share