Site logo
About the Company

Wat doet Formaat?

Formaat ondersteunt open jeugdwerkinitiatieven over heel Vlaanderen. We doen dit met een 60-tal personeelsleden vanuit 4 steden in Vlaanderen en Brussel.

Open jeugdwerk zijn initiatieven opgestart door jongeren, voor jongeren. Voorbeelden zijn jeugdhuizen, jeugdcentra, zelforganisaties, jeugdclubs, vindplaatsgericht werk, outreachend werk, pleinwerk … Alle jongeren zijn er welkom en worden gestimuleerd en ondersteund om initiatief te nemen.

Wat mag je van Formaat verwachten?

  • Mensen maken Formaat waardevol. Zoals in het open jeugdwerk iedere jongere welkom is, zo is bij Formaat iedere medewerker welkom. We vinden het belangrijk dat je jezelf kan zijn bij Formaat. Daarom selecteren we op basis van talenten en persoonlijkheid, en dus niet op basis van leeftijd, afkomst, geslacht, gender, geaardheid, geloofsovertuiging of beperking.
  • Formaat staat voor écht teamwerk en stelt werkplezier centraal.
  • We geloven dat onze medewerkers, dankzij gedeeld leiderschap en een platte organisatiestructuur, de organisatie mee maken en richting geven.
  • Bij Formaat hebben medewerkers geen vaste functies; de verdeling van taken is voortdurend in beweging. We streven naar de meest geschikte verdeling van rollen op basis van ieders talenten.
Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share