Site logo

Expertisecentrum kraamzorg De Kraamvogel VZW

Contact Us

Contact Company

  About the Company

  ECK De Kraamvogel vzw is één van de zes Expertisecentra Kraamzorg in Vlaanderen, erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. De opdracht van de Expertisecentrum is werken aan een kwaliteitsvolle toegankelijke perinatale zorg (zorg tijdens de periode voor en na de geboorte) voor toekomstige en prille gezinnen én hun omgeving, en dit in samenwerking met professionele actoren in het werkveld. Daarvoor wordt gestreefd naar samenwerking en netwerking met alle organisaties werkzaam in de perinatale periode.

  Verdere bekendmaking van kraamzorg en ook het bevorderen van deskundigheid via opleidingen, verspreiden van wetenschappelijke informatie en instaan voor gezondheidspromotie rond de perinatale periode zijn taken van de Expertisecentrum, net zoals het vervullen van een signaalfunctie met oog op beleidsvoorbereidend werk.

  In De Kraamvogel kunnen zowel (toekomstige) ouders als professionelen terecht voor info en ondersteuning rond alle aspecten van zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en de kraamtijd. Ook studenten zijn bij ons welkom voor stages en voor begeleiding van hun bachelor- of masterproeven.
  Wij delen ook graag onze expertise rond kansarmoede/kwetsbaarheid tijdens de zwangerschap, en rond samen werken in een netwerk met andere professionals.

   

  Print Company
  Company Overview
  We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

  Sign in

  Sign Up

  Forgotten Password

  Share