Site logo
About the Company

Erfgoed Gelderland ondersteunt de erfgoedsector in Gelderland bij het duurzaam beheren van collecties en het vertellen van verhalen over erfgoed. We stimuleren de onderlinge samenwerking en willen bijdragen aan een duurzame inclusieve erfgoedsector.

Erfgoed Gelderland bestaat zowel uit een coöperatie met ca. 250 leden als uit een stichting die optreedt als bureau van de coöperatie. De stichting werkt in opdracht van de provincie Gelderland. Het grootste deel van het budget bestaat uit provinciale subsidie. Stichting en coöperatie Erfgoed Gelderland hebben een gezamenlijke raad van toezicht en raad van bestuur. De provincie Gelderland en de leden van de coöperatie zijn de belangrijkste stakeholders.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share