Site logo
About the Company

Diversion is een snelgroeiende social enterprise. Wij ontwikkelen concrete oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Met onze programma’s helpen we organisaties in de publieke en private sector in te spelen op de voortdurende veranderingen in de samenleving en zo hun maatschappelijke impact te vergroten.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share