Site logo
About the Company

Demos ondersteunt organisaties, vrijetijdsinstanties en overheden om een inclusief vrijetijdsaanbod
uit te werken – een vrije tijd die ook toegankelijk is voor mensen voor wie dat minder evident is.
Demos zet in op maximale participatiekansen en een breed inclusief vrijetijdsveld en coacht de actoren
die hiervan werk willen maken. Van participatieve kunstpraktijken, sociaal-sportieve organisaties,
inclusief jeugdwerk, tot het begeleiden van kleine en grote organisaties in het vrije tijdsveld.

Ons team telt 12 enthousiaste medewerkers. Met externe partners organiseren we begeleidingstrajecten en ontwikkelen we materiaal en methodieken. Als netwerkorganisatie vinden we het essentieel om mensen en organisaties met elkaar in verbinding te brengen.

Company Video
Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share