Site logo
About the Company

vzw De Ukkies werd opgericht in 1969 door de zusters Kindsheid Jesu. De vzw evolueerde van peutertuin naar kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, waar kinderen van 0 tot 12 jaar terecht kunnen.

Met 411 kindplaatsen en meer dan 100 personeelsleden willen we een kwaliteitsvolle opvang bieden aan jonge kinderen.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share