Site logo
About the Company

De Ambrassade is:

  • een expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid
  • een ondersteunings- en netwerkorganisatie voor het hele jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel
  • de coördinator voor jeugdinformatie in Vlaanderen (zie: watwat.be)
  • de schakelorganisatie tussen het jeugdwerk, andere beleidsdomeinen die impact hebben op kinderen en jongeren (onderwijs, welzijn, werk, onderwijs, …) , en beleidsmakers
  • de katalysator achter de Vlaamse Jeugdraad, de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen (zie: vlaamsejeugdraad.be)

Onze missie
De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt.

Onze visie
De Ambrassade vertrekt vanuit kinder- en mensenrechten om te werken aan een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren verhoogt. Een duurzame, rechtvaardige en participatieve samenleving met ruimte voor experiment en dialoog & debat.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share