Site logo
About the Company

Bednet is een vorm van online afstandsonderwijs, voor zieke leerlingen die langdurig of regelmatig niet naar school kunnen gaan.

Via Bednet volgen afwezige leerlingen online les, samen met hun klasgenoten.

Ze zetten hun leerproces verder, ze houden contact met leeftijdsgenoten en ze blijven bij de klasgroep horen.

Bednet creëert thuis en in de klas het gevoel dat een afwezige leerling écht mee in de klas zit.

Company Video
Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share