Site logo
About the Company

Jongeren groeien vandaag op in een superdiverse wereld. Antwerpen evolueert naar een majority-minority city waar de meerderheid van de bewoners tot een minderheid behoort. Het hoekjes of label denken gaat vandaag niet langer op. De superdiversiteit in onze stad is op geen manier vast te grijpen.

Bij Bazzz staat deze superdiversiteit ook centraal. Jongeren staan vaak voor de uitdaging om verschillende werelden met elkaar te verzoenen. Enerzijds willen ze graag als volwaardige teamspelers deel uitmaken van hun stad en maatschappij. Ze worden echter te vaak geconfronteerd met uitsluiting op verschillende fronten waardoor ze het vertrouwen in zichzelf en de samenleving dreigen te verliezen. Anderzijds worden jongeren ook gevormd door cultuurspecifieke factoren die voor een stuk hun trots en identiteit beïnvloeden.

‘Bazzz’ is een kort en krachtig woordje met een grote betekenis onder de jongeren. Het is één van de manieren waarop jongeren in de stad elkaar een compliment geven. Een woord dat langzaam binnensijpelt in ons dagelijks taalgebruik zoals ewa ja, wajo, drarries. Een woord dat we zelf hebben ingevuld met “bouwen aan een sterk zelfbewustzijn, een positief zelfbeeld en massa’s zelfvertrouwen”.

Onze visie is het ontwikkelen van een uniek aanbod dat inspeelt op de uitdagingen die deze jongeren tegenkomen in een superdiverse stedelijke context. Een plek creëren waar complimenten / Bazzz-momenten de norm zijn. Een bottom-up werking waarin jongeren een stem krijgen en mee bouwen aan een zelfbewustzijn, zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share