Site logo
About the Company

ArmenTeKort streeft naar een samenleving waarin kansarmoede niet meer bestaat. Wij geloven dat door het doorbreken van de vicieuze cirkel van generatiearmoede, we een inclusieve gemeenschap kunnen creëren waarin iedereen gelijke kansen heeft om te groeien, te bloeien en een volwaardig lid te zijn.

Onze missie is om structurele oplossingen te bieden die verder gaan dan symptoombestrijding. Door middel van actieonderzoek, samenwerking en gemeenschapsbetrokkenheid richten we ons op de diepgewortelde oorzaken van kansarmoede en werken we aan duurzame verandering.

We zien een toekomst waarin iedereen de middelen, kennis en ondersteuning heeft om zijn of haar volledige potentieel te bereiken. Een toekomst waarin de stress en beperkingen van schaarste niet langer het denkvermogen en de besluitvorming beïnvloeden, waardoor individuen en gemeenschappen kunnen floreren.

In deze toekomstige samenleving wordt kansarmoede niet langer van generatie op generatie doorgegeven. In plaats daarvan wordt elke generatie sterker, veerkrachtiger en meer verbonden, waardoor een inclusieve en welvarende gemeenschap ontstaat waarin iedereen telt.

Company Video
ArmenTeKort in 3 minuten
Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share