Site logo
About the Company

1001 Schakels is een burgerinitiatief voor de jongeren dat een meer inclusieve samenleving beoogt. We willen jongeren de nodige bagage meegeven en hen helpen om een volwaardige plaats in de samenleving in te nemen. Dit doen we onder andere samen met professionele en vrijwillige begeleiders op verschillende manieren:

We begeleiden jongeren die het moeilijk hebben op school zodat ze hun slaagkansen verhogen,
We helpen jongeren hun eigen identiteit en hun plaats in de samenleving te vinden, zodat ze er actief aan kunnen participeren en banden kunnen smeden,
We helpen jongeren talenten en competenties ontdekken en ontwikkelen waarmee ze een stem krijgen en hun leven zinvol kunnen invullen.

Print Company
Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share